Prisoversikt

Innlevering til verksted:

Kr. 300 - 500 pr. oppdrag

Hjemmehjelp:

Kr. 300 - 600 pr. oppdrag
+ Utkjøring kr. 100 (i bykjernen)
+ Utkjøring kr. 100-300 (utenfor bykjernen, lengere turer)


Fjernhjelp:

Kr. 250 - 500 pr. oppdrag

Større oppdrag:

For større og mer langvarige/
sammensatte oppdrag, avtales pris på forhånd.